Montáž

Nejčastější dotazyMontáž – Pronájem kontejnerů – Doprava

Montáž kontejnerů

Montáž kontejnerů
 
Montují se sestavy kontejnerů, tzn. 2 a více kontejnerů spojených v jednu místnost nebo průchozí objekt.  V případě přání zákazníka je možné spojit pouze spojovacími šrouby i jednotlivé kontejnery v sestavách (nejčastěji se provádí při instalaci kontejnerů do patra). Při předávání kontejnerů musí být přítomna kontaktní osoba určená ze strany zákazníka.
 
Cena za montáž je počítaná individuálně podle místa montáže a počtu, případně typů kontejnerů.
 
Zákazník je povinen zajistit:
 
•    Stavební povolení, nebo souhlas s provedením ohlášené stavby
•    Zpevněnou příjezdovou komunikaci pro přepravu kontejnerů, montážního materiálu a montážníků
•    Bezproblémový přístup pracovníků AB-Cont případně jejich smluvních partnerů na místo montáže
•    Základy – připravenost plochy dle popisu AB-Cont pro umístění kontejnerů
•    Jeřáb s odpovídající nosností
•    Přípojku elektrického proudu 400/230V/32A k místu montáže
•    Sanitární zařízení pro naše montážníky po dobu montáže
•    Kontejner na stavební odpad a likvidaci tohoto odpadu
•    Zabezpečení staveniště po dobu montáže
 
Součástí montáže není:
 
•    Připojení na vodovodní přípojku a kanalizaci
•    Připojení kontejnerů na rozvody elektické energie, připojovací elektro revize a uzemnění kontejnerů 
•    Vybudování základů
•    Jeřáb ke složení

Více viz Podmínky pro instalaci, používání a údržbu kontejnerů společnosti AB-Cont s.r.o.

V případě nesplnění, nebo nesprávného provedení některé z těchto povinností zákazníka, jsme oprávněni odmítnout montáž kontejnerů do doby napravení této skutečnosti.