Ochrana a zpracování osobních údajů, práva dotčené osoby

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotčená osoba (osoba využívající kontaktní formulář uvedený na webových stránkách www.cbconti.cz) uděluje subjektu CBCONTI s.r.o. Sokolovská 1638/15, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice (dále jen „Správce“), zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Magistrát města Českých Budějovic, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:

  • jméno a příjmení
  • e-mail
  • další uvedené informace v kontaktním formuláři

Jméno, příjmení a e-mail je nutné zpracovat za účelem komunikace mezi potenciálním klientem a podnikajícím subjektem. Tyto údaje budou správcem a provozovatelem zpracovávány po dobu 1 roku.

Zpracování osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotčená osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním.

Práva dotčené osoby

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu na e-mail cbconti@seznam.cz

.