Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazyMontáž – Pronájem kontejnerů – Doprava

Kontejnery na prodej

Kolik stojí kontejner?


Ceny kontejnerů se pohybují různě, podle velikosti, typu, vybavení a dalších okolností.

Poptejte nás a my vám rádi zpracujeme cenovou nabídku. Jde-li o kontejner, který najdete na našich webových stránkách, tak orientační cenu vám řekneme i po telefonu.


Je v ceně kontejneru také doprava a vykládka?

 

Není. Ale nabídneme Vám cenu dopravy na požadované místo, pokud místo určení zadáte do poptávky. Jsme schopni nabídnout i vykládku hydraulickou rukou, ale pokud jde o větší vzdálenosti, vyjde vás cenově lépe, pokud si na místě vykládky zajistíte jeřáb.

Doprava

 

Je možnost kontejnery vyložit i vysokozdvižným vozíkem?

 

Ano, ale pouze tehdy, je-li kontejner opatřen kapsami pro VZV.  Rozměry a rozestupy kapes pro VZV s námi vždy konzultujte, mohou být různé. Většina skladových kontejnerů tyto kapsy pro VZV má, ale u obytných a sanitárních kontejnerů je dodáváme, pouze na přání zákazníka a za příplatek.

 

Vyrobíte kontejner i v jiném rozměru?

 

Ano. Kontejnery vyrábíme i na míru s rozměry na přání. Maximální velikost obytného nebo skladového kontejneru vyráběného na zakázku je d/š/v 9000 x3000 x3180mm

Výroba kontejneru na zakázku

 

Je v ceně kontejneru také montáž?

 

U samostatně dodávaných kontejnerů se montáž neprovádí. Pokud se jedná o dva a více kontejnerů spojených v jeden celek, tak pokud známe místo montáže, dáme vám na ni cenovou nabídku. V místě montáže musí být mimo jiné připraven vhodný základ.  Můžete si zajistit i vlastní montáž, v tomto případě, ale neneseme záruku na případné netěsnosti a zatékání do kontejnerů.

Montáž

Podmínky pro instalaci, používání a údržbu kontejnerů společnosti AB-Cont s.r.o.

 

Kolik kontejnerů lze poskládat na sebe?

 

V prázdném stavu můžete skladové nebo kancelářské kontejnery skladovat až 3 na sebe.  U sestav se 2 nebo 3 poschodími musí být zesílené rohové sloupky.  Pokud objednáte kontejner a víte, že budete chtít časem na něj postavit další, zadejte to do požadavků a bude vyroben se zesílenými rohovými sloupky. Přepravní (lodní) kontejnery mohou být stohovány až do výše 9 kontejnerů nad sebou, musí to však být doloženo individuálním statickým posudkem.

 

Musí být pro kontejnery stavební a jiná povolení?

 

Ano. Ve většině případů podléhá instalace kontejneru povolení. Jestli postačí stavební ohlášení nebo jestli bude nutné stavební povolení, závisí na velikosti a účelu použití kontejneru. Popřípadě bude zapotřebí i projektová dokumentace ke stavebnímu povolení. V každém případě je zapotřebí kontaktovat ve věci Vaší zamýšlené stavební akce příslušné orgány státní správy, např. stavební úřad, obecní úřad, městský magistrát, apod.

 

Kdo vyhotoví projektovou dokumentaci?

 

Nenabízíme služby projekční kanceláře a nezpracováváme projekty pro stavební řízení, nebo ohlášení staveb. Poskytneme vám, ale veškerou potřebnou součinnost a potřebné dokumenty pro bezproblémové zpracování projektu. Díky projektu jsou následně známy veškeré další speciální hygienické, požární, případně další požadavky pro konkrétní účel stavby. Naše kontejnery jsou standardně bez požární odolnosti, ale pokud jsou stanoveny požadavky projektanta na požárně bezpečnostní řešení ( dále PBŘ), není problém požární odolnost kontejnerů upravit dle tohoto PBŘ. Nevlastníme certifikát na požární odolnost buňky/kontejneru jako celku, ale dokládáme ji certifikáty jednotlivých materiálů použitých při výrobě. Nedílnou součástí nových výrobků je prohlášení o shodě, které potvrzuje, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů platných v ČR a že byl dodržen stanovený postup při posouzení shody. Až na základě projektu Vám zpracujeme konečnou nabídku. Do té doby jsme schopni stanovit pouze orientační cenu na základě vámi zadaných požadavků.

 

Dodáváte do kontejnerů i klimatizaci?

 

Ano a určitě ji doporučujeme jak v letních měsících, tak v zimních, kdy při určitých teplotách s ní můžete i úsporněji vytápět.

 

Jaká je maximální tloušťka izolace do kontejneru?

 

Do stavebních buněk můžeme dát maximální tloušťku izolace 220 mm a to jak do stěn, tak i stropu a podlahy.

 

Když vím, že budu kontejner potřebovat jen krátkou dobu?

 

Můžeme vám nabídnout kontejner k pronájmu, případně nabídnout zpětný odkup.
 

Výkup kontejnerů

Pronájem

 

Jak podložit kontejner?

 

Kontejnery se ukládají na vodorovný betonový podklad. Např. betonové patky, pásy, případně jiné zpevněné podloží. Kontejner je potřeba podepřít po obvodu kontejneru ve 4- 10 bodech (dle velikosti kontejneru). Mezi spodní stranou kontejneru a zemí je potřeba dodržet určitou vzdálenost a vytvořit tak odvětrávaný prostor.
Viz. Podmínky pro instalaci, používání a údržbu kontejnerů společnosti AB-Cont s.r.o.

 

V jakých barvách mohu koupit kontejner?

 

Můžete si vybrat odstín z RAL vzorníku, některé odstíny barev jsou za příplatek.

 

Kolik váží kontejner?

 

Hmotnosti buněk a kontejnerů se liší podle velikosti

 

Stavební buňka cca 1 300 – 2 900 kg

 

Sanitární kontejnery cca 450 – 3 400 kg

 

Skladové kontejnery cca 455 – 1 500 kg

 

Lodní kontejnery cca  1 900 – 4 900 kg

 

 

Mohu sanitární kontejnery ihned používat?

 

Ano. Po napojení na přívod vody a odpadů, které si musíte zajistit odbornou firmou, můžete kontejnery ihned používat. Veškeré vnitřní rozvody a komponenty jsou smontovány a kompletně vybaveny již ve výrobním závodě. Přepravují se kompletně sestavené a mohou být ihned zprovozněny. Sanitární buňky mohou být napojeny také na nádrž s vodou nebo fekální tank. Standardně je napojení na stěně kontejneru (které je potřeba dodatečně zaizolovat), ale na požádání provádíme i podlahou.


Nájemní kontejnery


Musí se pronajatý kontejner před vrácením uklidit?

 

Nemusíte, pokud je znečištěn běžné.  Konečné čištění je zahrnuto ve vedlejších nákladech v cenové nabídce na pronájem. Pokud je kontejner nadměrně znečištěn např. jsou na podlahách nánosy bahna, nebo olejové skvrny apod., tak ano. Jinak toto nadměrné znečištění, nebo i poškození vám musíme dodatečně vyúčtovat.

 

Musím nájemní kontejner pojistit?

 

Měli byste, protože nájemce ručí za veškeré škody včetně poškození kontejneru vloupáním, vandalismem, živly apod. Následné opravy jsme vám nuceni vyúčtovat. V případě, že si kontejner pojistíte, uplatníte tyto náklady na pojišťovně. Každé vzniklé poškození kontejnerů, nám musíte také bezodkladně nahlásit a zaslat fotodokumentaci škod.

 

Za jak dlouho mi nájemní kontejner dodáte?

 

Vždy záleží na aktuálním stavu skladu a možnosti našich dopravců. Dále je potřeba mít před odvozem kontejneru podepsanou smlouvu a uhrazenou prvotní fakturu.

Poptat

 

V jakých barvách dostanu nájemní kontejner?

 

Ve většině případů dostanete kontejner v naší firemní oranžové barvě, opatřené logem naší firmy. Pokud požadujete na kontejneru vaše firemní barvy, je možné provést přelakování. Vždy je ale účtováno i uvedení kontejnerů do původního stavu.

 

Jaké je základní vybavení nájemních kontejnerů?

 

Skladový kontejner má stěny a strop z trapézového plechu, podlahu dřevěnou nebo rýhovaný plech. Skladové kontejnery nejsou izolované a nemají elektroinstalaci, tedy nejsou ani vytápěny.
Stavební kontejnery mají v základu jedno větší okno (nebo dvě menší okna) většinou umístěné na krátké straně. Pod okny se nachází 2kW topení. Na druhé krátké straně jsou venkovní vstupní dveře. Kontejnery jsou vybaveny elektroinstalací (zářivky, zásuvky, vypínač)                                                  
Sanitární kontejnery jsou vybaveny také vstupními dveřmi, menšími okny, topením, elektroinstalací a sanitární vybavení dle typu kontejneru (toaletní kabiny, sprchy, pisoáry, umyvadla, apod.) více najdete.                                                                                                                                                                
Sestavy z kontejnerů jsou poskládány ze standardních typů kontejnerů, dle potřeb zákazníka.                                                                                                                                                    Individuálně lze dohodnout i pronájem jinak vybavených kontejnerů.
Pronájem kontejnerů a buněk | Stavební a obytné buňky, skladové kontejnery, prodej, výroba, pronájem, použité kontejnery - AB-Cont s.r.o. (pshk.cz)

 

Pronajímáte také nábytek a jiné vybavení do nájemních kontejnerů?

 

Ano, nabízíme různý nábytek a příslušenství i klimatizaci. Napište do poptávky vaše požadavky.

Vybavení

 

Je potřeba žádat o prodloužení nájmu, než jak bylo dohodnuto?

 

Ne. Doba trvání nájmu se prodlužuje automaticky, dokud pronájem neukončíte.

 

Bude mi cena, kterou jsem za pronájem platil odečtena z odkupní ceny kontejneru?

Ne. Platíte hodnotu kontejneru, kterou pro nás uvedený kontejner v danou chvíli má, bez ohledu na délku pronájmu.

Rádi vás u nás přivítáme i na osobní prohlídce kontejnerů.